Seisake.net Palaute
 

Artikkelit » Suuri satamarata-artikkeli 3 - Herttoniemi

Nykypäivä

Edellinen sivu - Seuraava sivu

Seuraava kuvasarja esittelee metron yhdysraiteen Oulunkylästä Viilarintielle. Tuo yhdysraide on pitkälti täysin samaa rataa kuin vanha satamaratakin, ainoastaan Viikissä metron yhdysraide on saanut viime vuosina uuden linjauksen. Tällä sivulla näet myös kummatkin Viikin ratalinjaukset.

kuva

Yhdysraide alkaa Oulunkylästä.

kuva

Vasemmalla päärata ja oikealle lähtee metron yhdysraide, joka menee heti aluksi keskelle autotietä. Tietä pitkin ajaa lähinnä Bussi-Jokeri.

kuva
kuva

Yllä metron yhdysraide vuonna 2005 Maaherrantien keskellä Veräjämäessä. Kuvan keskivaiheilla Otto Brandtintien silta. Alapuolella vertailukuva samalta paikalta vuodelta 1992 (© Juha Kutvonen).

kuva

Maaherrantietä kulkeva yhdysraide Veräjämäessä. Taustalla häämöttää Vantaanjoen silta.

kuva

Tämä kuva otettu sillan länsipuolelta, "tulosuuntaan", eli Oulunkylään päin. Kuvan keskivaiheilta oikealle lähtee vanhan "perunakellarin raiteen" penkka, jonka vaihde purettiin jo 1968, mutta kiskot säilyivät vielä pitkälti 1980-luvulle. Ratapenkan voi erottaa metsikössä vieläkin, samoin satunnaisia ratapölkkyjä ja siltarummun. Raiteen loppuosan päällä on kuitenkin nykyään taloja.

kuva

Komea rautatiesilta ylittää Vantaanjoen. Kuva itärannalta Oulunkylän suuntaan. Sillan perustukset määrättiin aikanaan tehtäväksi kaksiraiteista rataa varten... Vihreät kaiteet sillalla ovat Bussi-Jokerin mukanaan tuomia. Alla kulkee kevyen liikenteen silta.

kuva
kuva

Kaksi kuvaa Vantaanjoen sillan itäpuolelta, taaskin Oulunkylän suuntaan. Ylempi on vuodelta 2005, alempi vuodelta 1992 (©Sami Yli-Karjanmaa).

kuva

Pihlajiston talot ympäröivät nykyään rataakin.

kuva

Raide sulautuu kieltämättä hyvin maisemaan...

kuva

Lahdenväylän siltakin on saanut iloista väriä pintaan Jokeri-tien rakennuksen yhteydessä.

kuva

Tästä kohdin ratalinjaus on muuttunut viime vuosina. Alkuperäinen satamarata jatkoi aivan kuvan alareunassa olevan ratalinjauksen mukaisesti suoraan kohti kuvassa näkyvää sepelikasaa... Nykyään rata kaartelee alas toista reittiä.

kuva

Yhdysraide laskettelee kohti risteystä ja edelleen sen halki. Vanha ratalinja kulki sepelikasan oikealla puolella olevan auton kohdalta.

kuva

Yhdysraide kulkee Viikintien pohjoisen kaistan keskellä.

kuva

Hieman edellisen kuvan kuvauspaikasta pohjoiseen voi löytää vanhalta ratalinjaukselta mm. siltarummun.

kuva

Pasteurinkatu halkaisee vanhan ratalinjauksen. Ratapenkan voi tunnistaa selvästi ja penkan varrelta kumoon väännetty vihellysmerkkikin kertoo paikan historiasta. Nykyinen yhdysraiteen linjaus jää kuvan oikean reunan ulkopuolelle.

kuva

Teletöttöröllä litistetty luonto kertoo varsin selvästi vanhan ratalinjauksen paikan. Kuva Oulunkylän suuntaan. Punainen liikennevalo on Lahdentien ylittävän rata- ja Bussi-Jokeri-sillan itäpäässä. Vanha linjaus on ollut varsin suora...

kuva

Yhdysraide menee varsin huolettomasti risteyksen halki... Uusi linjaus muuttuu pian takaisin vanhaksi satamaradaksi.

kuva

Tästä eteenpäin yhdysraide on taas yhtä kuin Herttoniemen satamarata. Hieman kuvanottopaikasta eteenpäin on sijainnut Viikin koetilan pistoraide.

kuva

Viikin suoraa niin vasemmalla olevalla Viikintiellä, kuin oikealla olevalla metron yhdysraiteella, entisellä satamaradallakin.

kuva

Viikintie tulee kuvan vasemmasta alareunasta ja menee oikealle. Eteenpäin jatkaa Viilarintie, sekä metron yhdysraide. 1960-luvun lopulla purettu lautatarhan pistoraide on mennyt vasemmassa reunassa näkyvän mainostaulun kohdilla...

kuva

Vuonna 1977 metro sai tämän vaihteen, joka on numeroitu Herttoniemen vaihteeksi numero 1. Raide ylittää Viilarintien ja menee metron koesturaiteen päähän. Myös koesturaiteen tunnelin suuaukko näkyy kuvassa.

kuva

Tähän se nyt sitten nykyään päättyy; tästä eteenpäin satamarata on purettu. Metron koestusraiteen tunnelin suu häämöttää toisella puolella katua.


Artikkelin seuraavalla sivulla pääset näkemään puretun satamaradan linjausta vuoden 2005 maisemissa.

Edellinen sivu - Seuraava sivu
Seisake.net © Juhana Hietaranta ja Santeri Laurila 2002-2022 - Info ja palaute